Telefoon: 070 427 76 66 Spoed: 06 52 000 806
Den Haag

Borstvoeding

Borstvoeding geven is een goede investering in de gezondheid van je kind. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat borstvoeding voor een zuigeling de beste voeding is en minder risico geeft op maag-darmstoornissen, luchtweg- en urineweginfecties, bacteriële meningitis en chronische darmziekten. Ook allergische aandoeningen, diabetes mellitus, overgewicht en wiegendood komen minder voor bij kinderen die borstvoeding krijgen. Als verloskundigen van Praktijk Femme Den Haag vinden wij het vanzelfsprekend dat wij jullie als aanstaande ouders alle steun en begeleiding bieden in jullie keuze voor borstvoeding.

Borstvoedingsbeleid
Om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, gebruiken wij de internationaal aanvaarde WHO/UNICEF uitgangspunten, 'de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding', als basis voor ons borstvoedingsbeleid.

De 10 vuistregels
Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

  • dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers
  • dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
  • dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
  • dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven
  • dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden
  • dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  • dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven
  • dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
  • dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven
  • dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties

Voor meer informatie over borstvoeding kun je bij het voedingscentrum terecht. Andere goede informatie websites zijn: www.borstvoeding.nl, www.lalecheleague.nl, www.borstvoedingnatuurlijk.nl.  

Geef je borstvoeding en ga je weer aan het werk? Klik hier voor meer informatie.

Soms is het geven van borstvoeding niet mogelijk of heb je na alles afgewogen te hebben, toch besloten om flesvoeding te geven. Natuurlijk respecteren wij dan jouw keuze en willen we je adviseren en begeleiden bij het geven van flesvoeding. Het voedingscentrum geeft hier meer informatie over.