Telefoon: 070 427 76 66 Spoed: 06 52 000 806
Den Haag

Privacy

Privacyverklaring Femme, praktijk voor verloskunde, hierna te noemen Femme

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Femme kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Femme, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website aan Femme verstrekt.

Femme kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Femme verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Femme uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de zorg die u bij Femme afneemt.

 

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Femme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Femme verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Femme worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Femme gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar femme.verloskunde@online.nl. Femme zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Femme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Femme maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Femme verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Femme op via femme.verloskunde@online.nl.

 

www.femme-verloskundigen.nl is een website van Femme.

Femme is als volgt te bereiken:

Adres: Boekhorststraat 107G, 2512 CM Den Haag

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27349585

Telefoon: 070-4277666

E-mailadres: femme.verloskunde@online.nl